work wadconwork munterwork integronwork habeload

 

Disclaimer

Algemene disclaimer

De website van VRI Tech Group wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. VRI Tech Group streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie. VRI Tech Group garandeert niet dat de inhoud van de website juist of volledig is.

Ondanks alle aan de samenstelling van de door VRI Tech Group bestede zorg, zal VRI Tech Group geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is VRI Tech Group niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website.

Opmerkingen en ideeën over de inhoud van deze website kunt u sturen naar: administration@vritechgroup.nl 

E-mail disclaimer

De inhoud van deze e-mail met eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Kennisneming, verspreiding, vermenigvuldiging of enig ander gebruik van de inhoud van deze e-mail door anderen dan de geadresseerde is zonder toestemming niet toegestaan. Indien deze e-mail abusievelijk door u is ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en de ontvangen e-mail direct te verwijderen.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which the e-mail is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient without permission is prohibited. If you received this e-mail by error, please contact the sender and delete the e-mail immediately.
 

envlag  Disclaimer       (+31) 050 316 82 00